Vår nya vänliga skola – Hur gick det?

Som jag berättade om i mitt förra inlägg planerade jag att under de sista veckorna av terminen arbeta med projektet ”Vår  nya vänliga skola” tillsammans med åk 6. Dessa veckor nu gått och arbetet är genomfört, redovisat och avslutat. I vårt KENT-arbete letar vi synliga bevis hos eleverna på lektionerna som visar att våra utvalda strategier leder mot vårt mål. Syftet med detta arbete var att kolla om strategin värdeskapande arbete (arbete som ska vara till gagn för någon annan) leder eleverna till att bli mer engagerade och nyfikna.

Under lektionerna har jag sett följande synliga bevis hos eleverna:
– De kom igång snabbt med arbetet på alla lektioner där vi arbetade med projektet.
– De var nyfikna på varandras arbeten och delade gärna med sig av sina tankar med andra grupper.
– En del elever presterade på högre nivåer än de vanligtvis har gjort under mina no-lektioner.
– Eleverna kom med egna idéer kring hur arbetet i projektet kunde förbättras.

Att arbeta med en utvald strategi vid ett tillfälle med ett gäng elever och sedan dra slutsatser kring huruvida denna strategi leder eleverna mot målet räcker inte. Man måste prova vid många tillfällen och med olika elever. Där kommer mitt arbetslag in. Styrkan i detta utvecklingsarbete är att vi alla under sexveckorperioder arbetar med samma strategi flera gånger i många olika klasser. När vi sedan utvärderar, genom att checka av vilka synliga bevis på att strategin leder mot målet vi har sett hos eleverna, får vi en ganska tydlig bild av vilken effekt strategin har. Tillsammans kan vi få fram ett pålitligt resultat som vi sedan kan arbeta vidare efter.

Vår första tanke med projektet ”Vår nya vänliga skola” var att det skulle redovisas för ett antal personer inom organisationen som har inflytande i kommande skolbygge. Av olika anledningar lyckades vi inte med detta utan istället valde jag och eleverna då att presentera elevernas skolmodeller i en film. Tyvärr fick inte alla bra idéer plats eftersom vi behövde begränsa längden på filmen men här kommer i alla fall ett  litet smakprov på Lammhults skola sexors kreativitet och nytänkande.

 

Det här inlägget postades i Therese Stern. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *