Övergripande mål KENT

kan ni hitta vår målformulering för KENT-arbetet på Lammhults skola.

Övergripande mål KENT F-9

Övergripande mål bild