Om

Vi som skriver på denna blogg arbetar som förstelärare på Lammhults skola. Vi kommer här att dela med oss av våra tankar om aktuella skolutvecklingsprojekt och beskriva hur arbetet fortlöper.
Kontaktuppgifter:

therese.stern@skola.vaxjo.se
cecilia.hedstig@skola.vaxjo.se
georgina.charisis@skola.vaxjo.se
victoria.carlzon@skola.vaxjo.se

karin.nilsson2@skola.vaxjo.se