”Arbete på riktigt”

I vårt arbete med KENT använder vi oss av fyra nyckelstrategier som forskningen har visat är framgångsrika att använda om man vill få elever att bli mer kreativa, engagerade, nyfikna och trygga. Dessa nyckelstrategier är följande:

  • Utmaningar och ovisshet i undervisningen. Eleverna (och även läraren) ska inte alltid veta vad arbetet ska utmynna i, utan det kan formas under tiden som det genomförs.
  • Arbete som bygger på elevernas personliga intressen.
  • Teamarbeten
  • Värdeskapande arbete som leder till en interaktion med omvärlden och därmed kan vara till nytta för någon annan än eleven själv.

Som avslutande arbete i No och teknik med mina sexor, kommer jag snart att påbörja ett projekt där många av dessa framgångsfaktorer ingår. Tanken är att detta arbete inte bara ska lära eleverna något, utan det de producerar i arbetet ska också komma någon annan till nytta. Jag har valt att kalla projektet ”Vår nya vänliga skola”. Det är nämligen så att vi har fått veta att vi i Lammhult inom några år ska få en ny skola och det är denna som jag tänker att mina elever ska få vara med och ”bygga”.

Ingången blir att eleverna ska få tänka ur olika perspektiv inför detta kommande skolbygge. De ska tänka ur ett estetiskt och praktiskt perspektiv, ett ekonomiskt perspektiv, ett miljövänligt perspektiv och slutligen ett hälsoperspektiv. Min tanke är att de ska använda de kunskaper som de har förvärvat i No och koppla ihop dem med andra ämnen i detta arbete. Här kommer de alltså att få träna på att motivera och argumentera för sina val, dra slutsatser om vad olika prioriteringar leder till, finna olika lösningar på problem och se dessa lösningar ur olika perspektiv m.m. Eftersom jag endast undervisar i No och teknik i sexan så kommer jag att arbeta tillsammans med lärarna i både svenska och matematik, dels för att dessa ämnen på ett naturligt sätt ingår i projektet och dels för att kunna ge eleverna mer tid till projektet och därmed få dem att känna en större helhet i sitt lärande. Jag vill skapa möjlighet och tid för eleverna att få hitta på nya idéer, skapa nya lösningar, tänka i andra banor och skapa något efter sitt eget huvud, i denna uppgift där eleverna ska utforma sin alldeles egna skola.

Jag tänker att eleverna ska arbeta i mindre grupper som ett teamarbete. De ska både få göra en beskrivning av sin skola ur de olika perspektiven och bygga en enkel modell av den. Tanken är sedan att eleverna ska få presentera sina skolor på något sätt så att några av deras tankar faktiskt kan komma till användning. Hur det ska gå till vet jag inte riktigt ännu och det gör ju inget eftersom ovissheten i undervisningen också är en framgångsfaktor. Kanske ställer vi ut dem någonstans eller kanske bjuder vi in några väl utvalda personer för att lyssna på elevernas redovisningar. Kanske kommer eleverna själva på något bra sätt att sprida sina idéer, vi får väl se.

Om en vecka kör vi igång, sedan är det fullt arbete som gäller och efteråt ska det bli spännande för mig att göra en utvärdering tillsammans med eleverna. Kommer detta arbete att göra mina elever mer engagerade, kreativa och nyfikna tro?

Therese Stern   Förstelärare åk 4-6

Det här inlägget postades i Therese Stern. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *