Att summera och blicka vidare inför kommande projekt..

Så var det dags för terminens sista inlägg och självfallet vill jag passa på att summera det uppdrag jag och Georgina Charisis har haft som fokus denna termin, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Ett exempel på hur jag själv arbetar med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i klassrummet skrev jag om i mitt föregående inlägg. Har du inte läst det så gör gärna det!:)

Syftet med detta uppdrag har varit att skapa tid för det kollegiala lärandet samt att stödja lärarna i arbetet med att vidareutveckla undervisningen så att elevernas språk- och kunskapsutveckling gynnas än mer. Vi har till största del följt och arbetat med det material som Skolverket sammanställt. Vi har även tagit del av flera av de filmer med bland annat Anna Kaya som finns på följande youtubesida. Samtliga lärare på skolan har träffats vid fem tillfällen, varannan gång i arbetslag och varannan gång i ämneslag. Alla träffar är nu genomförda och efter en kort utvärdering av träffarna kan man konstatera att många lärare på skolan känner sig ganska trygga med det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet. En del känner att de redan arbetar mycket med språk- och kunskapsutveckling, andra känner att de fått nya idéer och en nyfikenhet att testa på nya moment. Då så gott som alla lärarna känner att diskussionerna och tiden för det kollegiala lärandet har varit positivt och att de vill träffas mer så passar det perfekt att vi startar upp Läslyftet på skolan i augusti. Om någon är mer intresserad av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och kanske är sugen på lite kompetensutveckling i hängmattan i sommar kan jag varmt rekommendera följande publikationer:

Få syn på språket – ett kommentarmaterial om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen.

Greppa språket – ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet.

Lyft språket lyft tänkandet – en intressant bok av Pauline Gibbons som fokuserar på just det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet. En bok där du som lärare får massor av tips på hur du kan utveckla din undervisning.

Läslyftet är uppbyggt i olika moduler. Lärarna på Lammhults skola kommer under nästa läsår att arbeta med två av dessa, en modul per termin. Vi kommer träffas vid 16 tillfällen per termin och ta del av massor av spännande forskning som sedan kommer kunna appliceras i vår egen undervisning. Vi kommer få tid för precis det som lärare ofta efterfrågar, tid för diskussioner, reflektioner och erfarenhetsutbyte samtidigt som vi får ta del av vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet.

Under ht-15 genomförde lärarna som undervisar åk 4-6 Läslyftet som ett pilotprojekt. Vi testade på Läslyftets struktur och modulen Tolka och skriva text i skolans alla ämnen. Då vi ansåg att våra olika ämneskombinationer var en stor fördel i diskussionerna kommer vi att även denna gång att lägga upp de kollegiala diskussionerna arbetslagsvis. Här kommer vi även skapa förutsättningarna för ett mer ämnesintegrerat arbete vilket gynnar eleverna. Vi har tre arbetslag på skolan, F-3, 4-6 och 7-9. Till varje arbetslag kommer det att finnas en handledare som har som uppgift att vara ett stöd för lärargrupperna i det kollegiala lärandet. Handledarna kommer tillsammans med mig att träffas en gång i veckan för att bland annat stötta varandra i handledarrollen. Att vi är en F-9 skola är en fördel här, vi följer våra elever från små barn till stora tonåringar. Här har vi möjlighet att skapa en röd tråd i arbetet mellan stadierna och en samstämmighet på skolan. Som språk- läs och skrivutvecklare har jag som uppgift att skapa förutsättningarna för denna röda tråd, kartlägga samt att strukturera det systematiska kvalitetsarbetet inom språk- läs och skrivutveckling. Förutom de lärare som nu är mitt uppe i matematiklyftet kommer resterande av lärarna att genomföra läslyftet. Således kommer matematiklyftet och läslyftet att ligga parallellt under nästa läsår.

Som ni förstår, är det ett spännande utvecklingsarbete som ligger framför oss! Vilka moduler vi valt och hur arbetet kommer fortlöpa får ni ta del av nästa termin.

Allt gott och trevlig sommar!

Anna Vinqvist                     Förstelärare F-9

 

Det här inlägget postades i Anna Vinqvist. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *