När KENT och Maria möts i klassrummet

 

Föregående läsår arbetade jag i förskoleklass samt SvA undervisning i åk 1-3. Nytt för detta läsår är att jag under sommaren blev erbjuden tjänst som speciallärare på vår skola. Självklart skulle det vara önskvärt om jag hade en speciallärarexamen i ryggsäcken, men med anledning av att jag förutom min lärarutbildning även är utbildad montessorilärare känner jag mig relativt specialpedagogiskt bekväm. En av Maria Montessoris grundtankar är att låta eleverna arbeta och utvecklas efter sina egna förutsättningar i en förberedd miljö som främjar arbetsglädje. Otaliga gånger har jag mött elever som utvecklat en förståelse då kunskapen fått gå genom helhet till delar från handen till hjärnan. Det är som en dröm att jobba på en skola med mycket montessorimaterial tillgängligt, vilket även förenklar möjligheten till ett klassrum förberett för varje elev.

Första gången jag träffade på KENT (Växjö kommuns satsning för att främja entreprenörskap) var vid vårterminsstarten 2014. Hösten 2014 fick jag förmånen att tillsammans med rektorer, arbetslagsledare och förstelärare ta del av en kommunövergripande utbildning där fokus låg på hur vi genom kreativitet, engagemang, nyfikenhet och trygghet utvecklar förmågor som främjar entreprenörskap. I den fem års plan som Lammhults skola jobbat fram befinner vi oss i första delmålet av tre. I vår strävan upp mot huvudmålet jobbar vi nu med delmålet ” Eleverna är kreativa, engagerade, nyfikna och förändringsvilliga.” Jag funderar såklart hur jag ska kunna implementera KENT arbetet i min roll som speciallärare, jag kommer ju inte längre kunna ha gruppen som största redskap. Med tanke på allt kreativt material som finns i speciallärarrummet, samt att jag ändå kommit in på Maria Montessori, kunde jag inte låta blir att göra en jämförelse mellan KENT arbetet och Montessoris grundtankar. Vill dock förtydliga att jag anser att det är förhållningssättet och kunskapssynen som är det viktiga. Trots mina kunskaper och erfarenheter inom Montessoripedagogik håller jag dörren öppen till övrig forskning, beprövad erfarenhet samt det kollegiala lärandet. Ska vi leda våra elever mot entreprenöriella kompetenser är det viktigt att även vi lärare är nyfikna och öppna för lärande.

KENT Maria Montessori
Kreativitet Lära genom handling och låta vägen till kunskap gå genom handen.
Engagemang Ett förberett klassrum anpassat för varje individ, eleven är resursen vilket föder engagemang.
Nyfikenhet Alla barn är av naturen nyfikna och sugna på att lära sig nya saker.
Trygghet Skapa förutsättningar för att eleven ska kunna fullborda sin strävan efter självständighet och möjlighet att ta ansvar över sitt eget lärande. Självrättande mtrl gör att elevens  lär av sina misstag.
FRAMGÅNGSRIKA NYCKELSTRATEGIER I UNDERVISNINGEN:
Utgå från elevernas intressen Utgå från elevens spontana lust och intresse så blir eleven mer kunskapstörstande.
Ovisshet/utmaning. Att inte allt är förutbestämt. Elevens sensitiva perioder avgör vilken kunskap eleven är mottaglig för.
Teamarbete Individualisering ihop med andra.
Värdeskapande Skiljer sig mycket mellan olika skolor.

 

Elever som behöver stöd i matematik eller i sin läs och skrivutveckling har idag tillgång till en hel del kompensatoriska verktyg. Efterhand som KENT blir mer synlig ute i alla klassrum har jag en förhoppning att elevernas engagemang och motivation till träning ökar i takt med att självförtroendet byggs.

specialpedagogikens-3-ben

Elever behöver en bas av självförtroende, kompensation för sina svårigheter och träning i läsning och stavning. Skolan ska arbeta för att tillgodose samtliga aspekter”

 En liten men helt fantastisk del av min tjänst är att undervisa åk 2 i NO. Nu i höst har vi arbetat med kropp och hälsa. Ur vårt delmål har jag fokuserat lite extra på förändringsvillighet, samtidigt som vi på hela F-3 har jobbat med att låta eleverna planera ett arbetsområde. Vi är nu i slutet av detta arbetsområde och jag ser fram emot att i nästa blogginlägg kunna dela med mig av hur vi arbetat med delaktighet och förändringsvillighet i klassrummet. Enligt elevernas önskemål har vi vid ett par tillfällen jobbat tillsammans med en hel förskoleavdelning med fyraåringar. Otroligt fascinerande!

Victoria Carlzon, Förstelärare F-3

 

Det här inlägget postades i Victoria Carlzon, Förstelärare F-3. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *