JAAA!  SJÄLVKLART, JAVISST, SPÄNNANDE, VARFÖR INTE, BERÄTTA MER, KLART VI TESTAR

Visst är det fantastiska ord? Läs orden några gånger och känn den sprudlande känslan. Själv känner jag hur mungiporna drar sig mot ett leende. Förutom ett lätt grepp om handbromsen krävs det mod att våga säga JA.

Ja, till det nya och okända.

Ja, till det vi nästan gör men tvingas göra lite annorlunda.

Ja, till förändringsarbete

Ja, till styrdokumenten.

Förra veckan hade vi studiedag på hela vår skola. Först gruppdiskussioner om ”språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen” och sedan ett mycket lyckat TEACHMEET.  Under eftermiddagen hade förstelärarna med KENT uppdrag tid med respektive arbetslag. I mitt arbetslag F-3 fortsatte vi vårt arbete med att implementera KENT arbetet där vi vill främja elevernas entreprenöriella kompetenser. I förra inlägget skrev jag att det spelar roll i vilken grad en ny uppgift känns meningsfull. Vi startade därför med att göra kopplingar till våra styrdokument där det är mycket tydligt att vårt KENT arbete med dess långsiktiga mål går hand i hand med våra styrdokument, både lokala och nationella. I utbildningsnämndens internbudget med verksamhetsplan för 2016/2017 kan man redan i ordförandens inledning läsa: All utbildning ska ta tillvara individens kreativitet, engagemang och nyfikenhet. Detta tillsammans med upplevelse av trygghet, trivsel och studiero ger barn och ungdomar förutsättningar att utveckla sina kunskaper och förmågor”

I verksamhetsmålet står det enligt följande: ” Barn och elever i våra verksamheter känner trygghet och trivsel. De får det stöd och den stimulans som krävs så att de kan utveckla sina förmågor så långt det är möjligt och så att deras kreativitet, engagemang, nyfikenhet förstärks och utvecklas. Ett fördjupat och dokumenterat analysarbete på alla nivåer leder till slutsatser som ligger till grund för att uppnå detta”

Eftersom vårt KENT uppdrag har en tydlighet i våra olika styrdokument finns det ingen återvändo. KENT arbetet är inte förhandlingsbart, KENT arbetet är meningsfullt. På vår studiedag pratade vi om förändringens 4 rum, som grundar sig på psykologen, författaren, docenten och forskaren Claes Janssens forskning kring vad som händer med individer, grupper och organisationer vid förändring. Syftet med att ta in Janssens teori på vår studiedag var att identifiera oss var vi befann oss och varför.

förändringens fyra rum (2)

Under ett förändringsarbete kan man ibland befinna sig i källarens självcensur och känna ett allmänt missmod med dålig stämning. Blicken riktas mot det gamla sanningar och omgivningen granskas istället för att blicka framåt eller mot sig själv. Känslan av att inte ha valt sin situation infinner sig. Hur ska jag göra för att gå vidare?

Då det gäller KENT arbetet var hela arbetslaget överens om att det är slöseri på tid och energi att befinna sig i källarens självcensur. Självklart ska vi jobba med KENT förmågorna kreativitet, engagemang, nyfikenhet och trygghet för att leda eleverna mot målet. Däremot kan själva formen/dokumenten kring målarbetet göra att man hamnar i källarens mörker och självcensur. Nu ligger det i våra händer hur vi utformar våra strategier. Hur eleverna har det och vad de få vara med om?  Vad leder vi eleverna mot, vilka synliga bevis kommer vi få? Insikten av att vi har inflytande över ”hur” gör att allt genast känns så mycket enklare och meningsfullt. JA, till vårt fortsatta arbete!

Det här inlägget postades i Victoria Carlzon, Förstelärare F-3. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *