Alla skrattar på samma språk

Människan har emigrerat sedan urminnes tider och anledningen till att man väljer att lämna sitt land för ett annat är lika många som det finns träd i skogen. De människor som inte gör det självmant bär med all säkerhet med sig sorg i sitt hjärta vilket innebär att vägen blir extra lång. Att bli bemött med ordet ”välkommen” kan betyda världen för dem, så tillåt dig själv att uttala det!

De allra flesta har någon i sin bekantskapskrets med annan härkomst och kanske har man själv valt att söka lyckan någon annanstans i världen? Hur det än är är vi alla människor av kött och blod och ingen är mer värd än någon annan. Alla har lika rätt till ett lyckligt liv!

Vi vet alla att Lammhult är Smålands möbelrike. Människor skall absolut inte jämföras med möbler men om vi leker med tanken på hur många olika sorters möbler det finns så kan man med all säkerhet säga att världen finns i Lammhult – och vilken fantastisk värld det är!

På Lammhults skola går det ca 400 elever. En tredjedel av dessa är nyanlända. Med nyanländ avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt i Sverige eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning efter höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. Mitt försteläraruppdrag går ut på att möta dessa elever samt arbeta för att inkludera dem i vår verksamhet. Detta kräver engagemang men även förståelse och målmedvetenhet. Nyckelord i detta arbete är höga förväntningar, translanguaging, studiehandledning, kompetenta lärare, samarbete och flexibilitet. I mina blogginlägg framöver kommer jag komma in på dessa termer lite närmre.

I och med de nya riktlinjerna sedan 1 januari 2016 ställs det högre krav på Sveriges skolor. Vi är skyldiga att kartlägga nyanlända elevers kunskaper och färdigheter och de ska inom två månader ha en färdig ”skolplan”. Allt går om man vill och på Lammhults skola står vi väl rustade inför denna utmaning! Kollegiet innehar en fantastisk kompetens och tillsammans med våra språkstödjare bygger vi broar till såväl det svenska språket som mellan människor för att skapa den helhet som är så viktig.

Det talas ofta om integrering när nyanlända kommer på tal. Vi väljer att istället tala om inkludering. Inkludering innebär att helheten ska anpassa sig till delarna istället för att delarna ska anpassa sig till helheten.

Forskning visar att inkludering hänger på ett enda ord: vilja, vilket också är nyckeln till framgång! Att skapa ett intresse och en vilja för att nyanlända elever är allas ansvar och inte en enskild lärares är även det en del av mitt uppdrag.
Följande fem kriterier måste uppfyllas för att vara en inkluderande skola:

• Gemenskap på olika nivåer
• Ett enda system (till skillnad från ett för ”vanliga” elever och ett för elever i behov av stöd)
• En demokratisk gemenskap
• Delaktighet från eleverna
• Att olikhet ses som en tillgång

Specialpedagogikforskare och docent, Kerstin Göransson säger:
”Skolan ska kännetecknas av en demokratisk gemenskap, där alla elever är delaktiga, en miljö där elever har möjlighet att utvecklas och lära sig och där olikheter ses som en tillgång”.
Genom att arbeta på ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt når vi alla elever. Genom att arbeta med KENT når vi dessutom kreativitet, engagemang, nyfikenhet och trygghet. Således kan vi uppfylla ovannämnda kriterier.

Konklusion: Invandrarfrågan är minst sagt het just nu och det är ömsom positiva skriverier, ömsom negativa. Människor sitter fast för att gränser är stängda – andra har lyckats ”landa” och kämpar för att skapa sig ett nytt liv där de har hamnat. En sak ska vi dock komma ihåg! Oavsett varifrån du kommer, vem som är din mamma och pappa, vilken hudfärg du har, vilket språk du talar, vilken religion du har, hur gammal du är, hur du ser ut och var du bor har vi alla en sak gemensamt: Vi skrattar på samma språk! Låt skrattet bli bryggan mellan de svårigheter vi ser framför oss och låt oss alla landa i det budskap Måns Zelmerlöw så vackert visade med sitt framträdande under finalen i Melodifestivalen i lördags: Man ska få vara sig själv och få bli hyllad för den man är, oavsett vad/var man är!

Georgina Charisis, Förstelärare F-9, Lammhults skola

Det här inlägget postades i Georgina Charisis, Förstelärare F-9. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *